เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เทพบัญชา งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


.


เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2563
เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
บน-ล่าง : 0 30 50 90
รอผล
???
??
16 พฤศจิกายน 2563
บน-ล่าง : 3 34 37 39
เลขที่ออก
661
46
16 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 4 41 43 47
เลขที่ออก
051
38
1 ตุลาคม 2563
บน-ล่าง : 9 90 95 98
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

9 95
16 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 4 41 43 48
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
บน-ล่าง : 1 10 14 17
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 8 28 48 98
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
บน-ล่าง : 7 72 75 76
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 0 01 08 09
เลขที่ออก
286
53
1 กรกฎาคม 2563
บน-ล่าง : 5 50 56 59
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5
16 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 4 42 47 49
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
บน-ล่าง : 1 8 10 14 18 83 87
เลขที่ออก
567
24
1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 0 9 29 59 79 03 05 08
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 5 1 41 61 81 51 53 57
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 4 8 40 45 49 80 81 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 5 9 50 54 58 92 93 97
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 6 4 63 64 69 14 74 84
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 0 8 02 06 09 13 38 48
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8


เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2563
เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2563


เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2563
เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2563


เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2563
เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2563


เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2563
เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2563


เทพบัญชา 16 กันยายน 2563
เทพบัญชา 16 กันยายน 2563


เทพบัญชา 1 กันยายน 2563
เทพบัญชา 1 กันยายน 2563


เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2563
เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2563


เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2563
เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2563


เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2563
เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2563


เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2563
เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2563


เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2563
เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2563


เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563
เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563


เทพบัญชา 1 เมษายน 2563
เทพบัญชา 1 เมษายน 2563


เทพบัญชา 16 มีนาคม 2563
เทพบัญชา 16 มีนาคม 2563


เทพบัญชา 1 มีนาคม 2563
เทพบัญชา 1 มีนาคม 2563


เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563
เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563


เทพบัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563
เทพบัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563


เทพบัญชา 17 มกราคม 2563
เทพบัญชา 17 มกราคม 2563


เทพบัญชา 30 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 30 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562
เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น