เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เทพบัญชา งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 4 5 41 43 49 52 56 59
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 0 5 20 70 90 25 45 85
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 0 2 02 04 09 21 24 28
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 9 8 90 91 97 82 85 89
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 2 41 43 47 20 27 28
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 40 45 48 71 74 76
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

7
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 0 9 02 03 06 91 95 98
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 6 5 60 64 67 52 56 58
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 0 8 20 26 28 90 94 96
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 4 8 42 46 47 81 85 86
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 85
16 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 6 7 60 68 69 71 73 76
เลขที่ออก
765
88
เลขที่เข้า

6 7
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 6 9 60 62 68 93 95 98
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6 68
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 9 2 90 94 96 32 62 82
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9 2
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 5 1 53 57 59 14 16 18
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

1 16
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 8 4 80 84 89 43 45 47
เลขที่ออก
526
71
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 6 7 26 46 86 47 67 87
เลขที่ออก
324
25
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 9 1 91 92 97 21 41
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

1


เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562
เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562


เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2562
เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2562


เทพบัญชา 16 กันยายน 2562
เทพบัญชา 16 กันยายน 2562


เทพบัญชา 1 กันยายน 2562
เทพบัญชา 1 กันยายน 2562


เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2562
เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2562


เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2562
เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2562


เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2562
เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2562


เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2562
เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2562


เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2562
เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2562


เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2562
เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2562


เทพบัญชา 16 พฤษภาคม 2562
เทพบัญชา 16 พฤษภาคม 2562


เทพบัญชา 2 พฤษภาคม 2562
เทพบัญชา 2 พฤษภาคม 2562


เทพบัญชา 16 เมษายน 2562
เทพบัญชา 16 เมษายน 2562


เทพบัญชา 1 เมษายน 2562
เทพบัญชา 1 เมษายน 2562


เทพบัญชา 16 มีนาคม 2562
เทพบัญชา 16 มีนาคม 2562


เทพบัญชา 1 มีนาคม 2562
เทพบัญชา 1 มีนาคม 2562


เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2562
เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น