เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เทพบัญชา 1 เมษายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เทพบัญชา งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เซียนพันธุ์แท้


.


เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563
เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563


1 เมษายน 2563
บน-ล่าง : 0 9 29 59 79 03 05 08
รอผล
???
??
16 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 5 1 41 61 81 51 53 57
เลขที่ออก
446
77
1 มีนาคม 2563
บน-ล่าง : 4 8 40 45 49 80 81 89
เลขที่ออก
938
98
เลขที่เข้า

8 89
16 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 5 9 50 54 58 92 93 97
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
1 กุมภาพันธ์ 2563
บน-ล่าง : 6 4 63 64 69 14 74 84
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6
17 มกราคม 2563
บน-ล่าง : 0 8 02 06 09 13 38 48
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8
30 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 5 6 50 53 59 62 64 67
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5
16 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 4 5 41 43 49 52 56 59
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4
1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 0 5 20 70 90 25 45 85
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 0 2 02 04 09 21 24 28
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 9 8 90 91 97 82 85 89
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 97
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 2 41 43 47 20 27 28
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 40 45 48 71 74 76
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

7
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 0 9 02 03 06 91 95 98
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 6 5 60 64 67 52 56 58
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 0 8 20 26 28 90 94 96
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 4 8 42 46 47 81 85 86
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 85


เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563
เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2563


เทพบัญชา 1 เมษายน 2563
เทพบัญชา 1 เมษายน 2563


เทพบัญชา 16 มีนาคม 2563
เทพบัญชา 16 มีนาคม 2563


เทพบัญชา 1 มีนาคม 2563
เทพบัญชา 1 มีนาคม 2563


เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563
เทพบัญชา 16 กุมภาพันธ์ 2563


เทพบัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563
เทพบัญชา 1 กุมภาพันธ์ 2563


เทพบัญชา 17 มกราคม 2563
เทพบัญชา 17 มกราคม 2563


เทพบัญชา 30 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 30 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 16 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562
เทพบัญชา 1 ธันวาคม 2562


เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 16 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562
เทพบัญชา 1 พฤศจิกายน 2562


เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562
เทพบัญชา 16 ตุลาคม 2562


เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2562
เทพบัญชา 1 ตุลาคม 2562


เทพบัญชา 16 กันยายน 2562
เทพบัญชา 16 กันยายน 2562


เทพบัญชา 1 กันยายน 2562
เทพบัญชา 1 กันยายน 2562


เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2562
เทพบัญชา 16 สิงหาคม 2562


เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2562
เทพบัญชา 1 สิงหาคม 2562


เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2562
เทพบัญชา 16 กรกฎาคม 2562


เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2562
เทพบัญชา 1 กรกฎาคม 2562


เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2562
เทพบัญชา 16 มิถุนายน 2562


เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2562
เทพบัญชา 1 มิถุนายน 2562


เทพบัญชา 16 พฤษภาคม 2562
เทพบัญชา 16 พฤษภาคม 2562


เทพบัญชา 2 พฤษภาคม 2562
เทพบัญชา 2 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น