เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ชุดล็อคมหากาฬ 1 มิถุนายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ชุดล็อคมหากาฬ งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 6 31 35 61 65 235 461 365
เลขล่าง : 0 5 03 09 53 59
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 9 41 48 91 98 598 048 791
เลขล่าง : 0 2 4 8 41 45 81 85
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

4 4
9 ออกล่าง
0 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 7 50 54 70 74 650 270 154
เลขล่าง : 6 7 64 68 74 78
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 6
7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 6 3 31 35 61 65 831 065 561
เลขล่าง : 8 5 53 56 83 86
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8 86
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 2 5 6 51 53 61 68 651 968 358
เลขล่าง : 0 2 4 6 02 09 42 49
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1 5
4 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 596 493 723 96 93 26 23 9 6 4 2
เลขล่าง : 56 54 9 7 5 4 74 76
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9 4 2 9 7
4 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 3 6 8 14 18 64 68 914 218 768
เลขล่าง : 0 1 4 8 10 16 80 86
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 8
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 7 9 43 46 73 76 743 046 586
เลขล่าง : 2 4 5 7 54 59 74 79
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 8 20 29 80 89 629 380 189
เลขล่าง : 1 8 13 19 83 89
เลขที่ออก
375
79
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 7 43 47 73 77 043 647 873
เลขล่าง : 4 5 7 9 40 46 70 76
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 5
1 ออกล่าง
4 ออกบน
46 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 8 14 19 84 89 514 019 389
เลขล่าง : 6 8 61 65 81 85
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 6 9 23 27 63 67 167 923 027
เลขล่าง : 1 4 5 7 50 59 70 79
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 3 5 8 50 54 80 84 584 150 380
เลขล่าง : 2 5 6 8 21 24 61 64
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 2
8 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 5 6 9 31 37 61 67 931 637 461
เลขล่าง : 0 4 7 9 70 73 90 93
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 67 9
9 ออกล่าง
4 ออกบน
7 ออกบน


ชุดล็อคมหากาฬ 1 มิถุนายน 2563
ชุดล็อคมหากาฬ 1 มิถุนายน 2563


ชุดล็อคมหากาฬ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดล็อคมหากาฬ 16 กุมภาพันธ์ 2563


ชุดล็อคมหากาฬ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดล็อคมหากาฬ 1 กุมภาพันธ์ 2563


ชุดล็อคมหากาฬ 17 มกราคม 2563
ชุดล็อคมหากาฬ 17 มกราคม 2563


ชุดล็อคมหากาฬ 30 ธันวาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 30 ธันวาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 ธันวาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 ธันวาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 ธันวาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 ธันวาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 พฤศจิกายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 พฤศจิกายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 พฤศจิกายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 พฤศจิกายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 ตุลาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 ตุลาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 ตุลาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 ตุลาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 กันยายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 กันยายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 กันยายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 กันยายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 สิงหาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 สิงหาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 สิงหาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 สิงหาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 กรกฎาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 กรกฎาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 มิถุนายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 มิถุนายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 มิถุนายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 มิถุนายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 พฤษภาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 พฤษภาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 2 พฤษภาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 2 พฤษภาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 เมษายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 เมษายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 เมษายน 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 เมษายน 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 16 มีนาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 16 มีนาคม 2562


ชุดล็อคมหากาฬ 1 มีนาคม 2562
ชุดล็อคมหากาฬ 1 มีนาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น