เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์หมอพรเทพ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 30 35 60 65 90 95 495 135 865
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 3 8 21 24 31 34 81 84 521 634 081
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 6 9 23 27 63 67 93 97 523 463 067
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 8 10 14 50 54 80 84 910 145 384
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 9 41 45 71 75 91 95 498 547 378
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 6 8 32 35 62 65 82 85 982 732 162
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6 62
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 0 21 26 51 56 01 06 721 451 901
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 8 30 32 40 47 80 87 430 640 980
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
32 ออกล่าง
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9 21 23 61 63 91 93 523 763 091
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6
2 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 1 2 5 14 18 24 28 54 58 914 218 754
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

2 28
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 30 37 60 67 90 97 537 467 390
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 5 51 54 71 74 81 84 384 054 071 7 8
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

8
5 ออกล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 3 6 8 31 35 61 65 81 85 431 235 981
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3 431
17 มกราคม 2562
เลขบน : 3 6 8 31 35 61 65 81 85 431 235 981
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
65 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 0 5 8 01 04 51 54 81 84 901 254 391
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8
0 ออกล่าง
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 3 7 13 18 33 38 73 78 478 913 438
เลขที่ออก
564
62


อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 สิงหาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 สิงหาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 เมษายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 เมษายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 เมษายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 เมษายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 มีนาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 มีนาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 มีนาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 มีนาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น