เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์หมอพรเทพ 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์หมอพรเทพ งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 8 0 12 15 82 85 02 05 412 782 015
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 7 40 46 50 56 70 76 940 346 270
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 9 31 38 61 68 91 98 431 738 568
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 5 7 04 07 54 57 74 77 304 154 257
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 4 8 10 17 40 47 80 87 910 340 387
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 6 9 23 25 63 65 93 95 425 763 093
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 5 9 12 19 52 59 82 89 389 612 659
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 30 35 60 65 90 95 495 135 865
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6
9 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 3 8 21 24 31 34 81 84 521 634 081
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 6 9 23 27 63 67 93 97 523 463 067
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 8 10 14 50 54 80 84 910 145 384
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 9 41 45 71 75 91 95 498 547 378
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 6 8 32 35 62 65 82 85 982 732 162
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6 62
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 0 21 26 51 56 01 06 721 451 901
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 8 30 32 40 47 80 87 430 640 980
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
32 ออกล่าง


อาจารย์หมอพรเทพ 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 กันยายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 กันยายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 กันยายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 กันยายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 สิงหาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 สิงหาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 สิงหาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 เมษายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 เมษายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 เมษายน 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 เมษายน 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 มีนาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 มีนาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 1 มีนาคม 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 1 มีนาคม 2562


อาจารย์หมอพรเทพ 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์หมอพรเทพ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น