เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แจ๋ว 1 ธันวาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แจ๋ว งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


แจ๋ว 1 ธันวาคม 2563
แจ๋ว 1 ธันวาคม 2563


1 ธันวาคม 2563
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 2 5 6
เลขที่ออก
994
84
เลขที่เข้า

4
16 พฤศจิกายน 2563
เลขบน : 2 3 6
เลขล่าง : 1 4 9
เลขที่ออก
661
46
เลขที่เข้า

6 4
1 ออกบน
16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 4 6 7
เลขล่าง : 3 6 9
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

3
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 8 9
เลขล่าง : 2 4 8
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

3 8 9
8 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 7 0
เลขล่าง : 1 5 7
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

0 5 7
7 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 3 5 8
เลขล่าง : 0 1 4
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 2 5
เลขล่าง : 4 5 7
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 0 3 9
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 6
เลขล่าง : 1 2 5
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 6 5
3 ออกล่าง
2 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 3 4
เลขล่าง : 0 4 9
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 5 9
เลขล่าง : 2 3 6
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 2
4 ออกล่าง
6 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 5 8
เลขล่าง : 1 3 9
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0 9
3 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 4 7
เลขล่าง : 2 5 8
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
2 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 9
เลขล่าง : 0 4 6
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
6 ออกล่าง
4 ออกบน


แจ๋ว 1 ธันวาคม 2563
แจ๋ว 1 ธันวาคม 2563


แจ๋ว 16 พฤศจิกายน 2563
แจ๋ว 16 พฤศจิกายน 2563


แจ๋ว 16 ตุลาคม 2563
แจ๋ว 16 ตุลาคม 2563


แจ๋ว 1 ตุลาคม 2563
แจ๋ว 1 ตุลาคม 2563


แจ๋ว 16 กันยายน 2563
แจ๋ว 16 กันยายน 2563


แจ๋ว 1 กันยายน 2563
แจ๋ว 1 กันยายน 2563


แจ๋ว 16 สิงหาคม 2563
แจ๋ว 16 สิงหาคม 2563


แจ๋ว 1 สิงหาคม 2563
แจ๋ว 1 สิงหาคม 2563


แจ๋ว 16 กรกฎาคม 2563
แจ๋ว 16 กรกฎาคม 2563


แจ๋ว 1 กรกฎาคม 2563
แจ๋ว 1 กรกฎาคม 2563


แจ๋ว 16 มิถุนายน 2563
แจ๋ว 16 มิถุนายน 2563


แจ๋ว 1 มิถุนายน 2563
แจ๋ว 1 มิถุนายน 2563


แจ๋ว 16 กุมภาพันธ์ 2563
แจ๋ว 16 กุมภาพันธ์ 2563


แจ๋ว 1 กุมภาพันธ์ 2563
แจ๋ว 1 กุมภาพันธ์ 2563


แจ๋ว 17 มกราคม 2563
แจ๋ว 17 มกราคม 2563


แจ๋ว 30 ธันวาคม 2562
แจ๋ว 30 ธันวาคม 2562


แจ๋ว 16 ธันวาคม 2562
แจ๋ว 16 ธันวาคม 2562


แจ๋ว 1 ธันวาคม 2562
แจ๋ว 1 ธันวาคม 2562


แจ๋ว 16 พฤศจิกายน 2562
แจ๋ว 16 พฤศจิกายน 2562


แจ๋ว 1 พฤศจิกายน 2562
แจ๋ว 1 พฤศจิกายน 2562


แจ๋ว 16 ตุลาคม 2562
แจ๋ว 16 ตุลาคม 2562


แจ๋ว 1 ตุลาคม 2562
แจ๋ว 1 ตุลาคม 2562


แจ๋ว 16 กันยายน 2562
แจ๋ว 16 กันยายน 2562


แจ๋ว 1 กันยายน 2562
แจ๋ว 1 กันยายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น