เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แจ๋ว 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แจ๋ว งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


แจ๋ว 16 สิงหาคม 2562
แจ๋ว 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 4 6 9
เลขล่าง : 3 6 7
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 3 8
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 8
8 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 3 9
เลขล่าง : 1 5 6
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 0
เลขล่าง : 4 8 0
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 8
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 8 9
เลขล่าง : 2 4 8
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 8
เลขล่าง : 1 3 5
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5
5 ออกล่าง
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 2 6 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 2
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9
เลขล่าง : 3 4 7
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6
2 ออกล่าง
7 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 1 5 7
เลขล่าง : 2 5 8
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

2 ออกบน
8 ออกบน
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 4 9
เลขล่าง : 0 3 6
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
0 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 1 4 8
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4
5 ออกล่าง
4 ออกบน
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 2 3 5
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

3
1 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 2 3 5
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

5
5 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 2 4 8
เลขล่าง : 1 8 0
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 0
2 ออกล่าง
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 5 0
เลขล่าง : 2 3 8
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 2


แจ๋ว 16 สิงหาคม 2562
แจ๋ว 16 สิงหาคม 2562


แจ๋ว 1 สิงหาคม 2562
แจ๋ว 1 สิงหาคม 2562


แจ๋ว 1 กรกฎาคม 2562
แจ๋ว 1 กรกฎาคม 2562


แจ๋ว 16 มิถุนายน 2562
แจ๋ว 16 มิถุนายน 2562


แจ๋ว 1 มิถุนายน 2562
แจ๋ว 1 มิถุนายน 2562


แจ๋ว 16 พฤษภาคม 2562
แจ๋ว 16 พฤษภาคม 2562


แจ๋ว 2 พฤษภาคม 2562
แจ๋ว 2 พฤษภาคม 2562


แจ๋ว 16 เมษายน 2562
แจ๋ว 16 เมษายน 2562


แจ๋ว 1 เมษายน 2562
แจ๋ว 1 เมษายน 2562


แจ๋ว 16 มีนาคม 2562
แจ๋ว 16 มีนาคม 2562


แจ๋ว 1 มีนาคม 2562
แจ๋ว 1 มีนาคม 2562


แจ๋ว 16 กุมภาพันธ์ 2562
แจ๋ว 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น