เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ชิน คลองหลอด 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ชิน คลองหลอด งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


1 ธันวาคม 2562
บน-ล่าง : 1 2 3 12 13 15 18 10 22 23 25 28 20 33 35 38 30
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 2 18 22
16 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 4 5 8 40 41 46 48 49 50 51 56 58 59 80 81 86 88 89
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
บน-ล่าง : 3 6 9 31 61 91 32 62 92 35 65 95 37 67 97 30 60 90
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 9 97
16 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 4 7 0 42 72 02 45 75 05 47 77 07 48 78 08 49 79 09
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4
1 ตุลาคม 2562
บน-ล่าง : 1 5 8 11 14 16 17 10 51 54 56 57 50 81 84 86 87 80
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 5
16 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 2 6 9 20 60 90 24 64 94 25 65 95 28 68 98 29 69 99
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
บน-ล่าง : 1 5 7 11 12 16 17 10 51 52 56 57 50 72 76 77 70
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

7
16 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 3 6 8 30 60 80 34 64 84 35 65 85 36 68 88 39 69 89
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 8 89
1 สิงหาคม 2562
บน-ล่าง : 2 5 9 21 51 91 23 53 93 26 56 96 27 57 97 28 58 98
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 58
1 กรกฎาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 9 21 23 25 27 28 61 63 65 67 68 91 93 97 95 8
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6 68 8
16 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 1 3 5 10 11 14 16 18 30 31 34 36 38 50 51 54 56 58
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
บน-ล่าง : 2 4 7 21 24 25 28 41 44 45 48 71 74 75 78
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
16 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 3 5 9 30 32 36 37 38 50 52 56 57 58 90 92 96 97 98
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

5
2 พฤษภาคม 2562
บน-ล่าง : 2 6 8
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
16 เมษายน 2562
บน-ล่าง : 1 3 5 10 13 14 16 19 30 33 34 36 39 50 53 54 56 59
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

1 3 13


ชิน คลองหลอด 1 ธันวาคม 2562
ชิน คลองหลอด 1 ธันวาคม 2562


ชิน คลองหลอด 16 พฤศจิกายน 2562
ชิน คลองหลอด 16 พฤศจิกายน 2562


ชิน คลองหลอด 1 พฤศจิกายน 2562
ชิน คลองหลอด 1 พฤศจิกายน 2562


ชิน คลองหลอด 16 ตุลาคม 2562
ชิน คลองหลอด 16 ตุลาคม 2562


ชิน คลองหลอด 1 ตุลาคม 2562
ชิน คลองหลอด 1 ตุลาคม 2562


ชิน คลองหลอด 16 กันยายน 2562
ชิน คลองหลอด 16 กันยายน 2562


ชิน คลองหลอด 1 กันยายน 2562
ชิน คลองหลอด 1 กันยายน 2562


ชิน คลองหลอด 16 สิงหาคม 2562
ชิน คลองหลอด 16 สิงหาคม 2562


ชิน คลองหลอด 1 สิงหาคม 2562
ชิน คลองหลอด 1 สิงหาคม 2562


ชิน คลองหลอด 1 กรกฎาคม 2562
ชิน คลองหลอด 1 กรกฎาคม 2562


ชิน คลองหลอด 16 มิถุนายน 2562
ชิน คลองหลอด 16 มิถุนายน 2562


ชิน คลองหลอด 1 มิถุนายน 2562
ชิน คลองหลอด 1 มิถุนายน 2562


ชิน คลองหลอด 16 พฤษภาคม 2562
ชิน คลองหลอด 16 พฤษภาคม 2562


ชิน คลองหลอด 2 พฤษภาคม 2562
ชิน คลองหลอด 2 พฤษภาคม 2562


ชิน คลองหลอด 16 เมษายน 2562
ชิน คลองหลอด 16 เมษายน 2562


ชิน คลองหลอด 1 เมษายน 2562
ชิน คลองหลอด 1 เมษายน 2562


ชิน คลองหลอด 16 มีนาคม 2562
ชิน คลองหลอด 16 มีนาคม 2562


ชิน คลองหลอด 1 มีนาคม 2562
ชิน คลองหลอด 1 มีนาคม 2562


ชิน คลองหลอด 16 กุมภาพันธ์ 2562
ชิน คลองหลอด 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น