เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด ภูผาทอง งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2563
ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2563


1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 1 2 5 8
เลขล่าง : 0 3 6 7
รอผล
???
??
16 กันยายน 2563
เลขบน : 4 7 8 9
เลขล่าง : 0 1 4 8
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

8
7 ออกล่าง
0 ออกบน
8 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 1 5 8 0
เลขล่าง : 1 3 5 9
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9
8 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 1 4 8
เลขล่าง : 1 3 6 9
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 5 7 9
เลขล่าง : 2 4 5 8
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 9 2
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 4 5 8
เลขล่าง : 3 5 8 9
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 3 5
5 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 5 8 9
เลขล่าง : 4 5 7 8
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8 8
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 4 5 7
เลขล่าง : 0 1 3 6
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 6 9
เลขล่าง : 2 7
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2
7 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 1 8 9
เลขล่าง : 1 3 4 9
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0 4 9
9 ออกล่าง
3 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 5 7
เลขล่าง : 7 8
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6
เลขล่าง : 4 6
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
6 ออกล่าง
4 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 2 5 7
เลขล่าง : 3 5 6 9
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 9
เลขล่าง : 2 4 5 7
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 4 9 7
2 ออกบน
4 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 9
เลขล่าง : 2 5 6 8
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
2 ออกบน
5 ออกบน


ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2563
ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2563


ภูผาทอง 16 กันยายน 2563
ภูผาทอง 16 กันยายน 2563


ภูผาทอง 1 กันยายน 2563
ภูผาทอง 1 กันยายน 2563


ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2563
ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2563


ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2563
ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2563


ภูผาทอง 16 กรกฎาคม 2563
ภูผาทอง 16 กรกฎาคม 2563


ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2563
ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2563


ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2563
ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2563


ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2563
ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2563


ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2563
ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2563


ภูผาทอง 1 กุมภาพันธ์ 2563
ภูผาทอง 1 กุมภาพันธ์ 2563


ภูผาทอง 17 มกราคม 2563
ภูผาทอง 17 มกราคม 2563


ภูผาทอง 30 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 30 ธันวาคม 2562


ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562


ภูผาทอง 1 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 1 ธันวาคม 2562


ภูผาทอง 16 พฤศจิกายน 2562
ภูผาทอง 16 พฤศจิกายน 2562


ภูผาทอง 1 พฤศจิกายน 2562
ภูผาทอง 1 พฤศจิกายน 2562


ภูผาทอง 16 ตุลาคม 2562
ภูผาทอง 16 ตุลาคม 2562


ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2562
ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2562


ภูผาทอง 16 กันยายน 2562
ภูผาทอง 16 กันยายน 2562


ภูผาทอง 1 กันยายน 2562
ภูผาทอง 1 กันยายน 2562


ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562
ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น