เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ภูผาทอง งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 9
เลขล่าง : 2 4 5 7
รอผล
???
??
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 9
เลขล่าง : 2 5 6 8
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
2 ออกบน
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 5 8
เลขล่าง : 4 7
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 6 9
เลขล่าง : 3 5 6 8
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
3 ออกบน
5 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 7
เลขล่าง : 0 1 2 4
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1
1 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 0
เลขล่าง : 1 3 5 9
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 5 9
5 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 3 6 9
เลขล่าง : 2 4 6 7
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 2 5 8
เลขล่าง : 0 1 5 9
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 0
2 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 5 9 0
เลขล่าง : 1 2 4 6
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
4 ออกบน
6 ออกบน
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 8
เลขล่าง : 3 5 7 0
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

6 5
8 ออกล่าง
0 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 9
เลขล่าง : 5 8
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 3 5 0
เลขล่าง : 0 1 6 9
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0 9
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 7 2 8
เลขล่าง : 1 4 5 8
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 9
เลขล่าง : 3 6
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 5
เลขล่าง : 2 5
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3 2 5
5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 0 4
เลขล่าง : 3 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 16 ธันวาคม 2562


ภูผาทอง 1 ธันวาคม 2562
ภูผาทอง 1 ธันวาคม 2562


ภูผาทอง 16 พฤศจิกายน 2562
ภูผาทอง 16 พฤศจิกายน 2562


ภูผาทอง 1 พฤศจิกายน 2562
ภูผาทอง 1 พฤศจิกายน 2562


ภูผาทอง 16 ตุลาคม 2562
ภูผาทอง 16 ตุลาคม 2562


ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2562
ภูผาทอง 1 ตุลาคม 2562


ภูผาทอง 16 กันยายน 2562
ภูผาทอง 16 กันยายน 2562


ภูผาทอง 1 กันยายน 2562
ภูผาทอง 1 กันยายน 2562


ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562
ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562


ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2562
ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2562


ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2562
ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2562


ภูผาทอง 16 พฤษภาคม 2562
ภูผาทอง 16 พฤษภาคม 2562


ภูผาทอง 2 พฤษภาคม 2562
ภูผาทอง 2 พฤษภาคม 2562


ภูผาทอง 16 เมษายน 2562
ภูผาทอง 16 เมษายน 2562


ภูผาทอง 1 เมษายน 2562
ภูผาทอง 1 เมษายน 2562


ภูผาทอง 16 มีนาคม 2562
ภูผาทอง 16 มีนาคม 2562


ภูผาทอง 1 มีนาคม 2562
ภูผาทอง 1 มีนาคม 2562


ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562
ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น