เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ภูผาทอง งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 5 9 0
เลขล่าง : 1 2 4 6
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 8
เลขล่าง : 3 5 7 0
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

6 5
8 ออกล่าง
0 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 9
เลขล่าง : 5 8
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

8
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 3 5 0
เลขล่าง : 0 1 6 9
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5 0 9
0 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 7 2 8
เลขล่าง : 1 4 5 8
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 9
เลขล่าง : 3 6
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

6 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 5
เลขล่าง : 2 5
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

3 2 5
5 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 0 4
เลขล่าง : 3 9
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 6 9
เลขล่าง : 2 7
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6 2
7 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 7
เลขล่าง : 5 8
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4 ออกล่าง
8 ออกบน
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 9
เลขล่าง : 4 6
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 5 7 8
เลขล่าง : 4 5 8 9
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4 8 5
5 ออกล่าง
4 ออกบน
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 2 5 8 0
เลขล่าง : 3 5 8 9
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

0 ออกล่าง
3 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 2 5 8 0
เลขล่าง : 3 5 8 9
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

0 5
5 ออกล่าง
9 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 1 6
เลขล่าง : 0 6 1 4 5 9
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 6 0
6 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 0 1 5 9
เลขล่าง : 2 5 7 8
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 2
5 ออกบน


ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 16 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562
ภูผาทอง 1 สิงหาคม 2562


ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562
ภูผาทอง 1 กรกฎาคม 2562


ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2562
ภูผาทอง 16 มิถุนายน 2562


ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2562
ภูผาทอง 1 มิถุนายน 2562


ภูผาทอง 16 พฤษภาคม 2562
ภูผาทอง 16 พฤษภาคม 2562


ภูผาทอง 2 พฤษภาคม 2562
ภูผาทอง 2 พฤษภาคม 2562


ภูผาทอง 16 เมษายน 2562
ภูผาทอง 16 เมษายน 2562


ภูผาทอง 1 เมษายน 2562
ภูผาทอง 1 เมษายน 2562


ภูผาทอง 16 มีนาคม 2562
ภูผาทอง 16 มีนาคม 2562


ภูผาทอง 1 มีนาคม 2562
ภูผาทอง 1 มีนาคม 2562


ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562
ภูผาทอง 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น