เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

รวมญาติ 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด รวมญาติ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


รวมญาติ 16 สิงหาคม 2563
รวมญาติ 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 1 6 12 15 16 19 10
เลขล่าง : 3 4 8 81 83 86 87 89
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7 70 71 74 76 78
เลขล่าง : 1 2 7 24 25 27 28 20
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

2
1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 9 21 24 25 27 29
เลขล่าง : 3 6 8 80 81 84 85 89
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 3
3 ออกล่าง
6 ออกบน
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 3 5 13 23 53 63 73
เลขล่าง : 4 6 8 80 81 83 84 86
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8 83
3 ออกล่าง
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 1 3 5 13 23 53 63 73
เลขล่าง : 4 6 8 80 81 83 84 86
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 6 7 40 43 46 48 49
เลขล่าง : 2 3 9 12 32 42 62 72
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 7 2 42
4 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 3 5 12 14 16 17 10
เลขล่าง : 2 3 9 30 31 34 35 39
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 9
3 ออกบน
30 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 7 8 70 71 76 74 78
เลขล่าง : 0 5 8 81 83 85 86 87
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 0
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 5 9 31 32 36 37 39
เลขล่าง : 2 6 7 60 61 64 65 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6
7 ออกบน
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 3 9 91 93 94 96 97
เลขล่าง : 0 2 9 20 22 24 25 27
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

1
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 5 7 40 42 46 48 49
เลขล่าง : 2 6 7 61 63 65 67 69
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 42 7
7 ออกล่าง
2 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 2 7 10 13 16 18 19
เลขล่าง : 1 5 7 50 51 54 58 59
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

2 1
1 ออกล่าง
18 ออกล่าง
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 8 81 82 84 87 89
เลขล่าง : 2 6 9 91 93 95 97 98
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 9 32 34 35 36 37
เลขล่าง : 0 4 8 82 84 87 89 80
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 3 7 01 21 41 61 81
เลขล่าง : 1 3 5 51 53 56 57 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

1 5 51
1 ออกล่าง


รวมญาติ 16 สิงหาคม 2563
รวมญาติ 16 สิงหาคม 2563


รวมญาติ 1 สิงหาคม 2563
รวมญาติ 1 สิงหาคม 2563


รวมญาติ 16 กรกฎาคม 2563
รวมญาติ 16 กรกฎาคม 2563


รวมญาติ 1 กรกฎาคม 2563
รวมญาติ 1 กรกฎาคม 2563


รวมญาติ 16 มิถุนายน 2563
รวมญาติ 16 มิถุนายน 2563


รวมญาติ 1 มิถุนายน 2563
รวมญาติ 1 มิถุนายน 2563


รวมญาติ 16 กุมภาพันธ์ 2563
รวมญาติ 16 กุมภาพันธ์ 2563


รวมญาติ 1 กุมภาพันธ์ 2563
รวมญาติ 1 กุมภาพันธ์ 2563


รวมญาติ 17 มกราคม 2563
รวมญาติ 17 มกราคม 2563


รวมญาติ 30 ธันวาคม 2562
รวมญาติ 30 ธันวาคม 2562


รวมญาติ 16 ธันวาคม 2562
รวมญาติ 16 ธันวาคม 2562


รวมญาติ 1 ธันวาคม 2562
รวมญาติ 1 ธันวาคม 2562


รวมญาติ 16 พฤศจิกายน 2562
รวมญาติ 16 พฤศจิกายน 2562


รวมญาติ 1 พฤศจิกายน 2562
รวมญาติ 1 พฤศจิกายน 2562


รวมญาติ 16 ตุลาคม 2562
รวมญาติ 16 ตุลาคม 2562


รวมญาติ 1 ตุลาคม 2562
รวมญาติ 1 ตุลาคม 2562


รวมญาติ 16 กันยายน 2562
รวมญาติ 16 กันยายน 2562


รวมญาติ 1 กันยายน 2562
รวมญาติ 1 กันยายน 2562


รวมญาติ 16 สิงหาคม 2562
รวมญาติ 16 สิงหาคม 2562


รวมญาติ 1 สิงหาคม 2562
รวมญาติ 1 สิงหาคม 2562


รวมญาติ 1 กรกฎาคม 2562
รวมญาติ 1 กรกฎาคม 2562


รวมญาติ 16 มิถุนายน 2562
รวมญาติ 16 มิถุนายน 2562


รวมญาติ 1 มิถุนายน 2562
รวมญาติ 1 มิถุนายน 2562


รวมญาติ 16 พฤษภาคม 2562
รวมญาติ 16 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น