เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด พ่อปู่สายทอง งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2563
พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2563


1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 1 6 8
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 6 9
เลขล่าง : 4 5 9
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 6 5
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 5 7
เลขล่าง : 1 3 8
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 3 8
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 4 0
เลขล่าง : 5 6 9
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 5 6
เลขล่าง : 2 3 7
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 6 2
4 ออกล่าง
7 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 3 6 8
เลขล่าง : 0 1 5
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3
0 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 5 7
เลขล่าง : 4 8 9
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2 7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 9
เลขล่าง : 1 5 8
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

8
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 5 9
เลขล่าง : 2 3 7
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 5
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 4 7
เลขล่าง : 0 6 9
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 4 9
7 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 5
เลขล่าง : 2 8 0
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

5 8
1 ออกล่าง
2 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 7
เลขล่าง : 1 5 9
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 9
เลขล่าง : 2 4 8
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 7 0
เลขล่าง : 1 5 7
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 1 5
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8
เลขล่าง : 0 3 6
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง


พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2563
พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2563


พ่อปู่สายทอง 16 กรกฎาคม 2563
พ่อปู่สายทอง 16 กรกฎาคม 2563


พ่อปู่สายทอง 1 กรกฎาคม 2563
พ่อปู่สายทอง 1 กรกฎาคม 2563


พ่อปู่สายทอง 16 มิถุนายน 2563
พ่อปู่สายทอง 16 มิถุนายน 2563


พ่อปู่สายทอง 1 มิถุนายน 2563
พ่อปู่สายทอง 1 มิถุนายน 2563


พ่อปู่สายทอง 16 กุมภาพันธ์ 2563
พ่อปู่สายทอง 16 กุมภาพันธ์ 2563


พ่อปู่สายทอง 1 กุมภาพันธ์ 2563
พ่อปู่สายทอง 1 กุมภาพันธ์ 2563


พ่อปู่สายทอง 17 มกราคม 2563
พ่อปู่สายทอง 17 มกราคม 2563


พ่อปู่สายทอง 30 ธันวาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 30 ธันวาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 16 ธันวาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 16 ธันวาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 1 ธันวาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 1 ธันวาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 16 พฤศจิกายน 2562
พ่อปู่สายทอง 16 พฤศจิกายน 2562


พ่อปู่สายทอง 1 พฤศจิกายน 2562
พ่อปู่สายทอง 1 พฤศจิกายน 2562


พ่อปู่สายทอง 16 ตุลาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 16 ตุลาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 1 ตุลาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 1 ตุลาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 16 กันยายน 2562
พ่อปู่สายทอง 16 กันยายน 2562


พ่อปู่สายทอง 1 กันยายน 2562
พ่อปู่สายทอง 1 กันยายน 2562


พ่อปู่สายทอง 16 สิงหาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 16 สิงหาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 1 สิงหาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 1 กรกฎาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 1 กรกฎาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 16 มิถุนายน 2562
พ่อปู่สายทอง 16 มิถุนายน 2562


พ่อปู่สายทอง 1 มิถุนายน 2562
พ่อปู่สายทอง 1 มิถุนายน 2562


พ่อปู่สายทอง 16 พฤษภาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 16 พฤษภาคม 2562


พ่อปู่สายทอง 2 พฤษภาคม 2562
พ่อปู่สายทอง 2 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น