เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เจ้าพ่อ นกกระจิบ งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 8 10 12 17 19 80 82 87 89 712 019 682
เลขล่าง : 8 9 81 82 84 80 91 92 94 90
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 81
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 5 9 51 53 56 57 91 93 96 97 653 467 857
เลขล่าง : 4 5 7 40 43 46 48 70 73 76 78
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 8 32 35 37 39 62 65 67 69 935 237 167
เลขล่าง : 3 8 0 83 84 86 89 03 04 06 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 5 7 51 54 56 58 71 74 75 78 654 358 978
เลขล่าง : 4 7 9 40 41 45 48 91 90 95 98
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 654
51 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 10 12 17 19 80 82 87 89 217 019 387
เลขล่าง : 0 2 6 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 6 9 31 34 36 37 91 94 96 97 734 236 596
เลขล่าง : 4 5 9 50 52 56 58 90 92 96 98
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 5 58
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 8 10 12 17 19 80 82 87 89 913 617 089
เลขล่าง : 4 8 41 43 45 47 81 83 85 87
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 87
8 ออกบน
87 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 9 31 34 36 38 91 94 96 98 734 238 594
เลขล่าง : 2 9 20 24 26 28 90 94 96 98
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9 98
9 ออกล่าง
98 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 8 5 20 21 25 27 80 81 85 87 921 381 627
เลขล่าง : 3 6 8 13 23 43 73 18 28 48 78
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8
8 ออกล่าง
5 ออกล่าง
85 ออกล่าง
6 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 5 7 20 21 26 28 70 71 76 78 921 376 526
เลขล่าง : 1 6 8 21 41 61 71 28 48 68 78
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 6 8 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 8 9 12 15 17 10 82 85 87 80 615 017 785
เลขล่าง : 4 5 9 50 51 56 58 90 91 95 98
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9
9 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 5 7 40 43 46 48 70 73 76 78 943 548 275
เลขล่าง : 0 7 8 71 74 76 79 81 84 86 89
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 6 21 24 25 27 51 54 55 57 724 925 057
เลขล่าง : 1 3 5 30 31 34 37 50 51 54 57
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5 6 1
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 9 02 05 06 08 92 96 98 95 702 506 895
เลขล่าง : 2 6 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 5 30 33 37 39 50 53 57 59 437 239 059
เลขล่าง : 0 8 02 05 06 09 82 85 86 89
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 เมษายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 เมษายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มีนาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มีนาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มีนาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มีนาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น