เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด เจ้าพ่อ นกกระจิบ งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 5 9 51 53 56 57 91 93 96 97 653 467 857
เลขล่าง : 4 5 7 40 43 46 48 70 73 76 78
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 8 32 35 37 39 62 65 67 69 935 237 167
เลขล่าง : 3 8 0 83 84 86 89 03 04 06 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 5 7 51 54 56 58 71 74 75 78 654 358 978
เลขล่าง : 4 7 9 40 41 45 48 91 90 95 98
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 654
51 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 10 12 17 19 80 82 87 89 217 019 387
เลขล่าง : 0 2 6 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 6 9 31 34 36 37 91 94 96 97 734 236 596
เลขล่าง : 4 5 9 50 52 56 58 90 92 96 98
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 5 58
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 8 10 12 17 19 80 82 87 89 913 617 089
เลขล่าง : 4 8 41 43 45 47 81 83 85 87
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 87
8 ออกบน
87 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 9 31 34 36 38 91 94 96 98 734 238 594
เลขล่าง : 2 9 20 24 26 28 90 94 96 98
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

9 98
9 ออกล่าง
98 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 8 5 20 21 25 27 80 81 85 87 921 381 627
เลขล่าง : 3 6 8 13 23 43 73 18 28 48 78
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

8
8 ออกล่าง
5 ออกล่าง
85 ออกล่าง
6 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 5 7 20 21 26 28 70 71 76 78 921 376 526
เลขล่าง : 1 6 8 21 41 61 71 28 48 68 78
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 6 8 68
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 8 9 12 15 17 10 82 85 87 80 615 017 785
เลขล่าง : 4 5 9 50 51 56 58 90 91 95 98
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

9
9 ออกล่าง
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 5 7 40 43 46 48 70 73 76 78 943 548 275
เลขล่าง : 0 7 8 71 74 76 79 81 84 86 89
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 6 21 24 25 27 51 54 55 57 724 925 057
เลขล่าง : 1 3 5 30 31 34 37 50 51 54 57
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 5 6 1
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 9 02 05 06 08 92 96 98 95 702 506 895
เลขล่าง : 2 6 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 5 30 33 37 39 50 53 57 59 437 239 059
เลขล่าง : 0 8 02 05 06 09 82 85 86 89
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9 21 24 26 28 921 728 491
เลขล่าง : 3 6 9 31 34 35 37 61 64 65 67
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6
2 ออกล่าง
6 ออกบน
67 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 5 7 41 43 47 49 51 53 57 59 043 547 257
เลขล่าง : 4 5 7 50 52 58 59 70 72 78 79
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

4
4 ออกล่าง


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 เมษายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 เมษายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มีนาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มีนาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มีนาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มีนาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น