เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เจ้าพ่อ นกกระจิบ งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563


16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 4 5 9 20 22 26 27 50 52 56 57
เลขล่าง : 2 4 5 6 8 20 24 26 29 80 84 86 89
รอผล
???
??
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 7 8 41 43 46 48 71 73 76 78
เลขล่าง : 2 5 6 8 9 51 53 56 58 91 93 96 98
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8 8
2 ออกบน
5 ออกบน
58 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 5 02 04 08 09 52 54 58 59 352 704 267
เลขล่าง : 2 7 02 42 52 92 07 47 57 97
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 7 51 53 56 59 71 73 76 79 453 271 059
เลขล่าง : 3 4 23 53 73 83 24 54 74 84
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 7 76 4 24
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 3 0 12 15 17 18 02 05 07 08
เลขล่าง : 3 4 5 31 35 38 30 41 45 48 40
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 0 4
3 ออกบน
30 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 7 41 43 45 49 71 73 75 79 641 273 349
เลขล่าง : 4 5 8 50 51 54 57 80 81 84 87
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 9 60 61 64 68 90 91 94 98
เลขล่าง : 3 6 8 31 34 36 39 61 64 66 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 8
6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 12 32 72 82 16 36 76 86 932 082 172
เลขล่าง : 4 5 8 50 52 54 56 80 82 84 86
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 8
4 ออกบน
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 7 9 41 43 46 47 91 93 96 97 543 893 247
เลขล่าง : 2 4 7 21 23 26 29 71 73 76 79
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 9 7 79
7 ออกล่าง
97 ออกล่าง
2 ออกบน
4 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 8 10 12 17 19 80 82 87 89 712 019 682
เลขล่าง : 8 9 81 82 84 80 91 92 94 90
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8 81
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 2 5 9 51 53 56 57 91 93 96 97 653 467 857
เลขล่าง : 4 5 7 40 43 46 48 70 73 76 78
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 6 8 32 35 37 39 62 65 67 69 935 237 167
เลขล่าง : 3 8 0 83 84 86 89 03 04 06 09
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 5 7 51 54 56 58 71 74 75 78 654 358 978
เลขล่าง : 4 7 9 40 41 45 48 91 90 95 98
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 654
51 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 8 10 12 17 19 80 82 87 89 217 019 387
เลขล่าง : 0 2 6 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
5 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 3 6 9 31 34 36 37 91 94 96 97 734 236 596
เลขล่าง : 4 5 9 50 52 56 58 90 92 96 98
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

3 5 58


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 17 มกราคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 17 มกราคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 30 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 30 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 2 พฤษภาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 เมษายน 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น