เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด เจ้าพ่อ นกกระจิบ งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 3 4 5 6 9 30 31 34 38 90 91 94 98 431 538 294
เลขล่าง : 2 4 6 8 0 14 24 64 84 16 26 56 86
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5 8
3 ออกล่าง
38 ออกล่าง
0 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 5 6 8 0 21 24 25 27 51 55 54 57 724 925 057
เลขล่าง : 1 3 4 5 9 30 31 34 37 50 51 54 57
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

8 5 9
5 ออกล่าง
3 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 0 1 3 4 9 02 04 05 07 42 44 45 47 904 205 745
เลขล่าง : 1 4 5 7 9 01 21 61 71 04 24 64 74
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

0 3 5 7
1 กันยายน 2563
เลขบน : 1 2 4 5 8 10 12 17 19 82 87 89 217 019 387
เลขล่าง : 0 1 2 6 8 21 23 27 20 61 63 67 60
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8
8 ออกล่าง
89 ออกล่าง
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 1 2 4 9 02 05 06 09 92 95 96 99 605 195 309
เลขล่าง : 0 1 5 6 8 52 53 57 50 82 83 87 80
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 7 8 71 74 75 70 81 84 85 80 475 370 985
เลขล่าง : 1 3 6 7 9 61 64 65 68 71 74 75 78
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

1 9
1 ออกบน
3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 4 5 9 20 22 26 27 50 52 56 57
เลขล่าง : 2 4 5 6 8 20 24 26 29 80 84 86 89
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 5
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
2 ออกบน
6 ออกบน
8 ออกบน
86 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 7 8 41 43 46 48 71 73 76 78
เลขล่าง : 2 5 6 8 9 51 53 56 58 91 93 96 98
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8 8
2 ออกบน
5 ออกบน
58 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 5 02 04 08 09 52 54 58 59 352 704 267
เลขล่าง : 2 7 02 42 52 92 07 47 57 97
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 7 51 53 56 59 71 73 76 79 453 271 059
เลขล่าง : 3 4 23 53 73 83 24 54 74 84
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

5 7 76 4 24
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 3 0 12 15 17 18 02 05 07 08
เลขล่าง : 3 4 5 31 35 38 30 41 45 48 40
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 0 4
3 ออกบน
30 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 7 41 43 45 49 71 73 75 79 641 273 349
เลขล่าง : 4 5 8 50 51 54 57 80 81 84 87
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 6 9 60 61 64 68 90 91 94 98
เลขล่าง : 3 6 8 31 34 36 39 61 64 66 69
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 8
6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 4 6 12 32 72 82 16 36 76 86 932 082 172
เลขล่าง : 4 5 8 50 52 54 56 80 82 84 86
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 8
4 ออกบน
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 4 7 9 41 43 46 47 91 93 96 97 543 893 247
เลขล่าง : 2 4 7 21 23 26 29 71 73 76 79
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 9 7 79
7 ออกล่าง
97 ออกล่าง
2 ออกบน
4 ออกบน


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กรกฎาคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 มิถุนายน 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 17 มกราคม 2563
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 17 มกราคม 2563


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 30 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 30 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ธันวาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 พฤศจิกายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 ตุลาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 กันยายน 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 16 สิงหาคม 2562


เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562
เจ้าพ่อ นกกระจิบ 1 สิงหาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น