เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดตำราหวย 1 ธันวาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดตำราหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 13 17 12 817 213
เลขล่าง : 9 90 91 94 98
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 8 81 84 89 289 384
เลขล่าง : 5 51 54 57 58
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 9 92 93 95 495 193
เลขล่าง : 6 62 63 65 67
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 31 34 37 637 231
เลขล่าง : 5 50 51 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 02 05 09 809 305
เลขล่าง : 1 01 21 41 81
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 23 24 28 523 928
เลขล่าง : 9 90 92 96 97
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 01 41 81
เลขล่าง : 3 31 35 34 38
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 8 82 84 89 982 384
เลขล่าง : 5 50 53 56 58
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
89 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 34 35 38 035 738
เลขล่าง : 9 92 93 96 90
เลขที่ออก
006
58
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 92 93 97 372 176
เลขล่าง : 7 70 76 79
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 50 56 59 459
เลขล่าง : 1 11 14 15 17
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 71 73 75 875 673
เลขล่าง : 8 80 83 86 89
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 20 21 29 429 621
เลขล่าง : 5 51 52 55 58
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 43 42 48 548 742
เลขล่าง : 0 2 3 05 08
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

4 42 2
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 53 56 59 340 560
เลขล่าง : 4 40 43 46 49
เลขที่ออก
331
23


ยอดตำราหวย 1 ธันวาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 ธันวาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดตำราหวย 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดตำราหวย 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดตำราหวย 16 ตุลาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 ตุลาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 ตุลาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 ตุลาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 กันยายน 2562
ยอดตำราหวย 16 กันยายน 2562


ยอดตำราหวย 1 กันยายน 2562
ยอดตำราหวย 1 กันยายน 2562


ยอดตำราหวย 16 สิงหาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 สิงหาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 สิงหาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 สิงหาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 กรกฎาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 กรกฎาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 มิถุนายน 2562
ยอดตำราหวย 16 มิถุนายน 2562


ยอดตำราหวย 1 มิถุนายน 2562
ยอดตำราหวย 1 มิถุนายน 2562


ยอดตำราหวย 16 พฤษภาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 พฤษภาคม 2562


ยอดตำราหวย 2 พฤษภาคม 2562
ยอดตำราหวย 2 พฤษภาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 เมษายน 2562
ยอดตำราหวย 16 เมษายน 2562


ยอดตำราหวย 1 เมษายน 2562
ยอดตำราหวย 1 เมษายน 2562


ยอดตำราหวย 16 มีนาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 มีนาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 มีนาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 มีนาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 กุมภาพันธ์ 2562
ยอดตำราหวย 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น