เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด ยอดตำราหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 8 81 84 89 289 384
เลขล่าง : 5 51 54 57 58
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 9 92 93 95 495 193
เลขล่าง : 6 62 63 65 67
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

9 ออกล่าง
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 3 31 34 37 637 231
เลขล่าง : 5 50 51 54 59
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 51
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 02 05 09 809 305
เลขล่าง : 1 01 21 41 81
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 23 24 28 523 928
เลขล่าง : 9 90 92 96 97
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 01 41 81
เลขล่าง : 3 31 35 34 38
เลขที่ออก
787
20
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 8 82 84 89 982 384
เลขล่าง : 5 50 53 56 58
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
89 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 34 35 38 035 738
เลขล่าง : 9 92 93 96 90
เลขที่ออก
006
58
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 9 92 93 97 372 176
เลขล่าง : 7 70 76 79
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 5 50 56 59 459
เลขล่าง : 1 11 14 15 17
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 7 71 73 75 875 673
เลขล่าง : 8 80 83 86 89
เลขที่ออก
461
46
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 20 21 29 429 621
เลขล่าง : 5 51 52 55 58
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2
5 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 4 43 42 48 548 742
เลขล่าง : 0 2 3 05 08
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

4 42 2
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 5 53 56 59 340 560
เลขล่าง : 4 40 43 46 49
เลขที่ออก
331
23
1 เมษายน 2562
เลขบน : 9 92 96 97 492 096
เลขล่าง : 3 32 36 37 39
เลขที่ออก
767
52
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 8 84 87 81 374 287
เลขล่าง : 5 51 54 56 57
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8


ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562
ยอดตำราหวย 16 พฤศจิกายน 2562


ยอดตำราหวย 1 พฤศจิกายน 2562
ยอดตำราหวย 1 พฤศจิกายน 2562


ยอดตำราหวย 16 ตุลาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 ตุลาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 ตุลาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 ตุลาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 กันยายน 2562
ยอดตำราหวย 16 กันยายน 2562


ยอดตำราหวย 1 กันยายน 2562
ยอดตำราหวย 1 กันยายน 2562


ยอดตำราหวย 16 สิงหาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 สิงหาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 สิงหาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 สิงหาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 กรกฎาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 กรกฎาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 มิถุนายน 2562
ยอดตำราหวย 16 มิถุนายน 2562


ยอดตำราหวย 1 มิถุนายน 2562
ยอดตำราหวย 1 มิถุนายน 2562


ยอดตำราหวย 16 พฤษภาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 พฤษภาคม 2562


ยอดตำราหวย 2 พฤษภาคม 2562
ยอดตำราหวย 2 พฤษภาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 เมษายน 2562
ยอดตำราหวย 16 เมษายน 2562


ยอดตำราหวย 1 เมษายน 2562
ยอดตำราหวย 1 เมษายน 2562


ยอดตำราหวย 16 มีนาคม 2562
ยอดตำราหวย 16 มีนาคม 2562


ยอดตำราหวย 1 มีนาคม 2562
ยอดตำราหวย 1 มีนาคม 2562


ยอดตำราหวย 16 กุมภาพันธ์ 2562
ยอดตำราหวย 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น