เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 3 6 8 13 18 23 28 73 78
เลขล่าง : 1 2 5 9 01 09 21 29 61 69
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 5 42 62 82 45 65 85
เลขล่าง : 4 8 41 43 49 81 83 89
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 6 04 34 64 06 36 66
เลขล่าง : 2 6 23 25 27 63 65 67
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 6
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 8 34 35 30 84 85 80
เลขล่าง : 0 3 5 7 02 04 09 72 74 79
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5
8 ออกล่าง
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 4 7 9 12 16 19 72 76 79
เลขล่าง : 3 4 6 9 61 63 65 91 93 95
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 9 9
7 ออกล่าง
79 ออกล่าง
4 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 6 9 01 03 06 11 13 16
เลขล่าง : 1 3 4 8 14 16 19 84 86 89
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 8
1 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 5 7 8 70 72 79 80 82 89
เลขล่าง : 2 4 5 9 15 45 65 19 49 69
เลขที่ออก
223
32
เลขที่เข้า

2
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 6 9 13 43 73 16 46 76
เลขล่าง : 0 3 4 8 03 05 09 83 85 89
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3
9 ออกล่าง
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 2 5 7 12 16 19 52 56 59
เลขล่าง : 2 4 5 9 41 46 47 91 96 97
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 5
1 ออกล่าง
4 ออกบน
46 ออกบน
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 8 40 42 47 80 82 87
เลขล่าง : 1 3 6 7 13 15 18 73 75 78
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1
1 ออกบน
7 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 6 9 61 91 63 69 65 95
เลขล่าง : 2 8 20 24 29 80 84 89
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

8
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 2 4 8 10 15 18 20 25 28
เลขล่าง : 0 3 5 7 13 15 53 55 83 85
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 0
2 ออกล่าง
20 ออกล่าง
7 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 5 31 51 34 54 37 57
เลขล่าง : 2 20 90 24 94 27 97
เลขที่ออก
476
89
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 6 9 62 65 60 92 95 90
เลขล่าง : 3 13 15 23 83
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

6 60


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 17 มกราคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 17 มกราคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กรกฎาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มิถุนายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มิถุนายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มิถุนายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มิถุนายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 2 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 2 พฤษภาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 เมษายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 เมษายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 เมษายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 เมษายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มีนาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มีนาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มีนาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มีนาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น