เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2563


16 ตุลาคม 2563
เลขบน : 2 5 6 7 21 23 29 61 63 69
เลขล่าง : 1 4 5 7 13 16 18 43 46 48
เลขที่ออก
051
38
เลขที่เข้า

5
1 ออกบน
5 ออกบน
1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 5 1 4 9 04 05 34 35 74 75
เลขล่าง : 8 2 3 6 54 84 56 86 59 89
เลขที่ออก
893
59
เลขที่เข้า

9 59
5 ออกล่าง
8 ออกบน
3 ออกบน
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 3 4 7 21 27 51 57 91 97
เลขล่าง : 4 0 5 8 41 51 43 53 46 56
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

3 5
7 ออกล่าง
57 ออกล่าง
0 ออกบน
8 ออกบน
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 0 1 8 40 42 47 80 82 87
เลขล่าง : 7 1 3 6 13 15 18 73 75 78
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

8 ออกล่าง
7 ออกบน
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 0 4 8 01 21 71 08 28 78
เลขล่าง : 0 1 5 8 21 61 91 28 68 98
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8 8
1 ออกบน
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7 9 41 43 49 51 53 59
เลขล่าง : 3 2 6 9 03 09 73 79 83 89
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9 2 9
3 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 3 2 6 8 30 32 35 60 62 65
เลขล่าง : 5 1 4 8 51 54 59 81 84 89
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 6 8 5
3 ออกล่าง
35 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 3 4 8 12 16 19 32 36 39
เลขล่าง : 4 5 7 8 24 54 84 27 57 87
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

8 8
3 ออกล่าง
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 5 0 7 9 05 15 65 09 19 69
เลขล่าง : 6 2 3 9 60 90 63 93 68 98
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 42 46 49 72 76 79
เลขล่าง : 6 60 63 68 90 93 98
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

76
4 ออกล่าง
42 ออกล่าง
6 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 3 6 8 13 18 23 28 73 78
เลขล่าง : 1 2 5 9 01 09 21 29 61 69
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

3 9
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 2 5 42 62 82 45 65 85
เลขล่าง : 4 8 41 43 49 81 83 89
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

2
17 มกราคม 2563
เลขบน : 4 6 04 34 64 06 36 66
เลขล่าง : 2 6 23 25 27 63 65 67
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

4 6
6 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 3 5 8 34 35 30 84 85 80
เลขล่าง : 0 3 5 7 02 04 09 72 74 79
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

5
8 ออกล่าง
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 4 7 9 12 16 19 72 76 79
เลขล่าง : 3 4 6 9 61 63 65 91 93 95
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

4 9 9
7 ออกล่าง
79 ออกล่าง
4 ออกบน


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มิถุนายน 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 มิถุนายน 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 มิถุนายน 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 17 มกราคม 2563
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 17 มกราคม 2563


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 กันยายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 กันยายน 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 16 สิงหาคม 2562


อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2562
อาจารย์ เอกราช ณ นครศรี 1 สิงหาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น