เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2563


1 ตุลาคม 2563
เลขล่าง : 2 20 21 23 27
รอผล
???
??
16 กันยายน 2563
เลขล่าง : 1 16 13 14 17
เลขที่ออก
083
57
1 กันยายน 2563
เลขล่าง : 0 04 02 06 09
เลขที่ออก
997
98
16 สิงหาคม 2563
เลขล่าง : 8 86 81 82 85
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

8
1 สิงหาคม 2563
เลขล่าง : 7 78 70 74 75
เลขที่ออก
391
92
16 กรกฎาคม 2563
เลขล่าง : 5 51 55 53 59
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

5 53
1 กรกฎาคม 2563
เลขล่าง : 5 50 57 54 59
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขล่าง : 6 63 61 65 67
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขล่าง : 2 28 20 24 26
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2 24
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขล่าง : 8 83 81 86 80
เลขที่ออก
403
94
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขล่าง : 7 70 72 75 79
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 ออกบน
72 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขล่าง : 9 96 91 93 98
เลขที่ออก
774
68
30 ธันวาคม 2562
เลขล่าง : 6 63 60 61 65
เลขที่ออก
541
81
16 ธันวาคม 2562
เลขล่าง : 9 91 90 96 98
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

9
1 ธันวาคม 2562
เลขล่าง : 1 10 11 16 18
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1 18


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กันยายน 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กันยายน 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กันยายน 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กันยายน 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 สิงหาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 สิงหาคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 สิงหาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 สิงหาคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กรกฎาคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 มิถุนายน 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 มิถุนายน 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 มิถุนายน 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กุมภาพันธ์ 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 17 มกราคม 2563
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 17 มกราคม 2563


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 30 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 30 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ธันวาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ธันวาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 พฤศจิกายน 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 ตุลาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กันยายน 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 กันยายน 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กันยายน 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กันยายน 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 สิงหาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 16 สิงหาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 สิงหาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 สิงหาคม 2562


อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ หนุ่มเพชร ภูกระดึง 1 กรกฎาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น