เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2563


1 ตุลาคม 2563
เลขบน : 0 3 5 01 02 05 08 31 32 35 38 51 52 55 58 602
เลขล่าง : 2 8 21 23 26 27 81 83 86 87
รอผล
???
??
16 กันยายน 2563
เลขบน : 1 0 7 12 13 16 18 72 73 76 78 02 03 06 08 013
เลขล่าง : 1 5 12 14 17 19 52 54 57 59
เลขที่ออก
083
57
เลขที่เข้า

0 5 57
7 ออกล่าง
1 กันยายน 2563
เลขบน : 4 5 6 40 41 47 49 50 51 57 59 60 61 67 69 840
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 30 91 95 98 90
เลขที่ออก
997
98
เลขที่เข้า

9 98
16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 1 0 8 12 14 17 19 82 84 87 89 02 04 07 09 612
เลขล่าง : 5 6 50 51 54 58 60 61 64 68
เลขที่ออก
811
88
เลขที่เข้า

1 8
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 5 7 41 43 46 48 51 53 56 58 71 73 76 78 948
เลขล่าง : 8 9 81 84 86 80 91 94 96 90
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
91 ออกบน
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 8 20 22 24 27 30 32 34 37 80 82 84 87 427
เลขล่าง : 3 5 30 31 34 37 50 51 54 57
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 3 5
3 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 4 5 10 11 16 18 40 41 46 48 50 51 56 58 910
เลขล่าง : 5 7 05 15 45 65 07 17 47 67
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 58
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 536 00 06 05 02 70 76 75 72 30 36 35 32 0 7 3
เลขล่าง : 80 89 86 83 40 49 46 43 8 4
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 6 9 41 43 45 48 61 63 65 68 91 93 95 98 943
เลขล่าง : 2 7 12 32 52 82 17 37 57 87
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2
4 ออกล่าง
7 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 2 6 10 13 15 17 20 23 25 27 60 63 65 67 017
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 30 91 95 98 90
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
3 ออกบน
30 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 8 42 47 48 49 52 57 58 59 82 87 88 89 948
เลขล่าง : 1 6 12 13 15 17 62 63 65 67
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6
17 มกราคม 2563
เลขบน : 5 6 9 51 54 56 58 61 64 66 68 91 94 96 98 156
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 39 91 95 98 99
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 4 7 32 35 36 39 42 45 46 49 72 75 76 79 239
เลขล่าง : 5 7 50 51 54 56 70 71 74 76
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 9 5 20 22 26 27 50 52 56 57 90 92 96 97 526
เลขล่าง : 1 6 12 14 17 19 62 64 67 69
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9
97 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 0 8 12 13 18 19 82 83 88 89 02 03 08 09 413
เลขล่าง : 4 8 80 83 85 89 40 43 45 49
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
18 ออกล่าง


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กรกฎาคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กุมภาพันธ์ 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 17 มกราคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 17 มกราคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ตุลาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ตุลาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น