เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2563


ข้อมูลเลขเด็ด สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 4 6 9 41 43 45 48 61 63 65 68 91 93 95 98 943
เลขล่าง : 2 7 12 32 52 82 17 37 57 87
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

6 2
4 ออกล่าง
7 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 2 6 10 13 15 17 20 23 25 27 60 63 65 67 017
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 30 91 95 98 90
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

9
3 ออกบน
30 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 4 5 8 42 47 48 49 52 57 58 59 82 87 88 89 948
เลขล่าง : 1 6 12 13 15 17 62 63 65 67
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

6
17 มกราคม 2563
เลขบน : 5 6 9 51 54 56 58 61 64 66 68 91 94 96 98 156
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 39 91 95 98 99
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 3 4 7 32 35 36 39 42 45 46 49 72 75 76 79 239
เลขล่าง : 5 7 50 51 54 56 70 71 74 76
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 9 5 20 22 26 27 50 52 56 57 90 92 96 97 526
เลขล่าง : 1 6 12 14 17 19 62 64 67 69
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9
97 ออกล่าง
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 1 0 8 12 13 18 19 82 83 88 89 02 03 08 09 413
เลขล่าง : 4 8 80 83 85 89 40 43 45 49
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

8
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
18 ออกล่าง
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 4 5 7 40 45 46 48 50 55 56 58 70 75 76 78 048
เลขล่าง : 5 6 51 54 57 58 61 64 67 68
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 8 6 31 33 35 37 61 63 65 67 81 83 85 87 637
เลขล่าง : 4 9 42 43 46 40 92 93 96 90
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 9
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 4 9 7 42 43 46 48 72 73 76 78 92 93 96 98 746
เลขล่าง : 0 1 01 04 05 07 11 14 15 17
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

4 46 1 15
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 6 10 11 17 19 50 51 57 59 60 61 67 69 910
เลขล่าง : 3 9 31 35 38 30 91 95 98 90
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

1 9 95
5 ออกล่าง
59 ออกล่าง
16 กันยายน 2562
เลขบน : 2 4 7 21 23 26 28 41 43 46 48 71 73 76 78 823
เลขล่าง : 0 6 02 04 07 09 62 64 67 69
เลขที่ออก
388
85
1 กันยายน 2562
เลขบน : 1 8 5 10 12 17 19 50 52 57 59 80 82 87 89 519
เลขล่าง : 3 8 31 34 35 37 81 84 85 87
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8 87
8 ออกบน
87 ออกบน
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 31 34 36 38 61 64 66 68 91 94 96 98 438
เลขล่าง : 2 7 23 25 26 29 73 75 76 79
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6
9 ออกล่าง
98 ออกล่าง
7 ออกบน
76 ออกบน


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กุมภาพันธ์ 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 17 มกราคม 2563
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 17 มกราคม 2563


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 พฤศจิกายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ตุลาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ตุลาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ตุลาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กันยายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กันยายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤษภาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤษภาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 2 พฤษภาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 2 พฤษภาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น