เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 31 34 36 38 61 64 66 68 91 94 96 98 438
เลขล่าง : 2 7 23 25 26 29 73 75 76 79
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 5 8 20 21 27 29 50 51 57 59 80 81 87 89 627
เลขล่าง : 1 6 10 12 15 18 60 62 65 68
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
8 ออกล่าง
6 ออกบน
60 ออกบน
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 9 6 20 22 25 27 60 62 65 67 90 92 95 97 625
เลขล่าง : 5 7 50 52 56 58 70 72 76 78
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

6
7 ออกบน
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 0 3 13 15 18 10 35 38 30 05 08 00 918
เลขล่าง : 4 8 41 43 46 49 81 83 86 89
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

0
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 8 5 42 43 46 49 52 53 56 59 82 83 86 89 549
เลขล่าง : 3 7 30 35 37 39 70 75 77 79
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 0 3 7 01 02 05 08 31 32 35 38 71 72 75 78 602
เลขล่าง : 2 8 21 23 26 27 81 83 86 87
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

7 ออกล่าง
71 ออกล่าง
2 ออกบน
26 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 8 20 25 27 29 50 55 57 59 80 85 87 89 429
เลขล่าง : 1 5 13 16 17 18 53 56 57 58
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2 5
5 ออกล่าง
25 ออกล่าง
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 0 4 31 32 36 38 41 42 46 48 01 02 06 08
เลขล่าง : 0 9 02 05 08 09 92 95 98 99
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3 31
32 ออกล่าง
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 6 9 20 21 25 27 60 61 65 67 91 95 97 90 627
เลขล่าง : 4 5 41 42 46 49 50 52 56 59
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

6 67 5 52
2 ออกล่าง
25 ออกล่าง
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 7 41 43 46 48 71 73 76 78 81 83 86 88 548
เลขล่าง : 3 7 30 35 37 68 70 75 77 78
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8
4 ออกล่าง
46 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 3 9 6 30 31 35 37 60 61 65 67 90 91 95 97
เลขล่าง : 2 9 21 24 26 28 91 94 96 98
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
65 ออกล่าง
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 4 5 7 41 46 47 49 51 56 57 59 647
เลขล่าง : 0 8 04 05 07 09 84 85 87 89
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

4
5 ออกล่าง
56 ออกล่าง
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 5 8 2 20 21 24 29 50 51 54 59 80 81 84 89 651
เลขล่าง : 0 9 20 30 60 70 29 39 69 79
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

0
17 มกราคม 2562
เลขบน : 5 8 2 20 21 24 29 50 51 54 59 80 81 84 89 651
เลขล่าง : 0 9 20 30 60 70 29 39 69 79
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
0 ออกบน
9 ออกบน
79 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 5 40 41 46 49 50 51 56 59 80 81 86 89 849
เลขล่าง : 4 8 41 45 48 40 81 85 88 80
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 88 85 82 18 15 12 11 9 8 1 91 92 95 98 018
เลขล่าง : 5 6 50 53 56 59 60 63 66 69
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

6
5 ออกบน


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 สิงหาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 กรกฎาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มิถุนายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มิถุนายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤษภาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 พฤษภาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 2 พฤษภาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 2 พฤษภาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 เมษายน 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 มีนาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 มีนาคม 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 กุมภาพันธ์ 2562


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 30 ธันวาคม 2561


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 16 ธันวาคม 2561


สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2561
สรุปจากสูตร เก็งหวย ประจำงวด 1 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น