เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แรมจันทร์ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562


16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 0 31 34 37 61 64 67
เลขล่าง : 0 3 5 8 50 53 56 80 83 86
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 4 5 8 20 26 29 50 56 59
เลขล่าง : 4 9 41 43 48 91 93 98
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
8 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 23 26 20 73 76 70
เลขล่าง : 2 9 21 23 27 91 93 97
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 12 17 19 52 57 59
เลขล่าง : 5 8 53 56 59 83 86 89
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 41 46 48 71 76 78
เลขล่าง : 1 3 10 14 17 30 34 37
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 34 37 80 84 87
เลขล่าง : 2 8 21 24 29 81 84 89
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 25 29 51 55 59
เลขล่าง : 1 3 10 15 18 30 35 38
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
25 ออกล่าง
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 9 30 34 38 60 64 68
เลขล่าง : 4 0 42 43 49 02 03 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 21 26 27 91 96 97
เลขล่าง : 6 9 61 62 68 91 92 98
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 40 43 49 80 83 89
เลขล่าง : 4 7 40 43 47 70 73 77 14 16 18 54 56 58
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 4
4 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 6 9 61 63 67 91 93 97
เลขล่าง : 3 9 32 34 38 92 94 98
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 7 8 70 72 78 80 82 88 1 5
เลขล่าง : 2 5 21 24 28 51 54 57 7 8
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

8 5
5 ออกล่าง
2 ออกบน
24 ออกบน
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 2 5 21 24 28 51 54 58 1 0
เลขล่าง : 5 9 52 53 58 92 93 98 2 3
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

1
0 ออกล่าง
3 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 1 2 5 0 21 24 28 51 54 58
เลขล่าง : 2 3 5 9 52 53 58 92 93 98
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

0 5
5 ออกล่าง
9 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 8 2 6 13 14 17 83 84 87 913
เลขล่าง : 5 8 34 50 51 56 80 81 86 31 38 30 41 48 40
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 6
2 ออกล่าง
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 5 9 51 56 58 91 96 98 0 1 3
เลขล่าง : 2 0 21 25 28 01 05 08 1 8
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 2


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562
แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562


แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562


แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561


แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น