เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แรมจันทร์ งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 4 5 8 20 26 29 50 56 59
เลขล่าง : 4 9 41 43 48 91 93 98
เลขที่ออก

1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 23 26 20 73 76 70
เลขล่าง : 2 9 21 23 27 91 93 97
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 12 17 19 52 57 59
เลขล่าง : 5 8 53 56 59 83 86 89
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 41 46 48 71 76 78
เลขล่าง : 1 3 10 14 17 30 34 37
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 34 37 80 84 87
เลขล่าง : 2 8 21 24 29 81 84 89
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 25 29 51 55 59
เลขล่าง : 1 3 10 15 18 30 35 38
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
25 ออกล่าง
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 9 30 34 38 60 64 68
เลขล่าง : 4 0 42 43 49 02 03 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 21 26 27 91 96 97
เลขล่าง : 6 9 61 62 68 91 92 98
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 40 43 49 80 83 89
เลขล่าง : 4 7 40 43 47 70 73 77 14 16 18 54 56 58
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 4
4 ออกล่าง
1 มีนาคม 2562
เลขบน : 6 9 61 63 67 91 93 97
เลขล่าง : 3 9 32 34 38 92 94 98
เลขที่ออก
650
65
เลขที่เข้า

6
16 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 7 8 70 72 78 80 82 88 1 5
เลขล่าง : 2 5 21 24 28 51 54 57 7 8
เลขที่ออก
824
56
เลขที่เข้า

8 5
5 ออกล่าง
2 ออกบน
24 ออกบน
8 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขบน : 2 5 21 24 28 51 54 58 1 0
เลขล่าง : 5 9 52 53 58 92 93 98 2 3
เลขที่ออก
134
04
เลขที่เข้า

1
0 ออกล่าง
3 ออกบน
17 มกราคม 2562
เลขบน : 1 2 5 0 21 24 28 51 54 58
เลขล่าง : 2 3 5 9 52 53 58 92 93 98
เลขที่ออก
079
65
เลขที่เข้า

0 5
5 ออกล่าง
9 ออกบน
30 ธันวาคม 2561
เลขบน : 1 8 2 6 13 14 17 83 84 87 913
เลขล่าง : 5 8 34 50 51 56 80 81 86 31 38 30 41 48 40
เลขที่ออก
867
02
เลขที่เข้า

8 6
2 ออกล่าง
8 ออกบน
16 ธันวาคม 2561
เลขบน : 5 9 51 56 58 91 96 98 0 1 3
เลขล่าง : 2 0 21 25 28 01 05 08 1 8
เลขที่ออก
564
62
เลขที่เข้า

5 2
1 ธันวาคม 2561
เลขบน : 4 8 1 5 40 42 49 80 82 89
เลขล่าง : 4 5 6 9 40 42 49 50 52 59
เลขที่ออก
840
67
เลขที่เข้า

4 8 40 6
4 ออกบน
40 ออกบน


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562
แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562


แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562


แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561


แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น