เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเลขเด็ด แรมจันทร์ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


.


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2563
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2563


16 สิงหาคม 2563
เลขบน : 0 2 3 5 9 02 03 07 92 93 97 908
เลขล่าง : 1 2 3 8 01 31 61 08 38 68 21 25 28 35
รอผล
???
??
1 สิงหาคม 2563
เลขบน : 4 8 9 0 41 43 49 81 83 89
เลขล่าง : 4 5 7 8 42 43 46 82 83 86 51 54 58 71 74 78
เลขที่ออก
391
92
เลขที่เข้า

9
16 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 2 3 5 8 0 7 20 25 28 50 55 58 728
เลขล่าง : 2 3 6 9 22 25 27 32 35 37 61 64 68 91 94 98
เลขที่ออก
286
53
เลขที่เข้า

2 8 3 35
3 ออกล่าง
5 ออกล่าง
2 ออกบน
6 ออกบน
68 ออกบน
1 กรกฎาคม 2563
เลขบน : 1 5 8 9 6 50 54 59 80 84 89 154
เลขล่าง : 1 4 5 7 10 12 18 70 72 78 42 46 47 52 56 57
เลขที่ออก
258
83
เลขที่เข้า

5 8
5 ออกบน
16 มิถุนายน 2563
เลขบน : 3 6 7 8 13 53 83 16 56 86 783
เลขล่าง : 3 4 6 9 31 34 37 91 94 97 41 48 61 63 68
รอผล
???
??
1 มิถุนายน 2563
เลขบน : 0 2 4 9 41 43 46 91 93 96
เลขล่าง : 0 2 5 6 52 53 59 62 63 69
เลขที่ออก
567
24
เลขที่เข้า

2
2 ออกล่าง
4 ออกล่าง
5 ออกบน
6 ออกบน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 0 1 6 9 02 05 07 92 95 97
เลขล่าง : 0 1 5 8 82 83 87 02 03 07
เลขที่ออก
403
94
เลขที่เข้า

0
9 ออกล่าง
0 ออกบน
03 ออกบน
1 กุมภาพันธ์ 2563
เลขบน : 1 4 5 8 41 42 48 81 89 348
เลขล่าง : 4 5 7 9 51 54 58 91 94 98
เลขที่ออก
227
06
เลขที่เข้า

7 ออกบน
17 มกราคม 2563
เลขบน : 3 5 6 9 30 35 39 60 65 68 567
เลขล่าง : 2 3 6 8 23 25 27 83 85 87
เลขที่ออก
774
68
เลขที่เข้า

6 8
6 ออกล่าง
68 ออกล่าง
30 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 3 4 7 01 04 09 81 84 89
เลขล่าง : 5 6 8 9 61 67 60 91 97 90
เลขที่ออก
541
81
เลขที่เข้า

4 8
81 ออกล่าง
5 ออกบน
16 ธันวาคม 2562
เลขบน : 2 5 6 9 23 25 27 93 95 97 827
เลขล่าง : 2 4 6 7 41 42 45 71 75 72
เลขที่ออก
924
97
เลขที่เข้า

2 9 7
97 ออกล่าง
2 ออกบน
4 ออกบน
42 ออกบน
1 ธันวาคม 2562
เลขบน : 0 1 4 8 40 41 48 80 81 88 348
เลขล่าง : 1 2 5 0 20 27 28 50 57 58
เลขที่ออก
522
81
เลขที่เข้า

1
1 ออกล่าง
8 ออกล่าง
81 ออกล่าง
2 ออกบน
5 ออกบน
16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 5 6 7 61 63 64 71 73 74 873
เลขล่าง : 4 5 8 9 41 46 49 81 86 89
เลขที่ออก
223
32
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 5 8 33 35 38 55 58 536
เลขล่าง : 1 2 3 6 32 35 38 62 65 68
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 5
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 6 9 10 14 18 60 64 68
เลขล่าง : 0 5 7 9 53 56 57 93 96 97
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 6 64 5
1 ออกล่าง


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2563
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2563


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2563
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2563


แรมจันทร์ 16 กรกฎาคม 2563
แรมจันทร์ 16 กรกฎาคม 2563


แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2563
แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2563


แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2563
แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2563


แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2563
แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2563


แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2563


แรมจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
แรมจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2563


แรมจันทร์ 17 มกราคม 2563
แรมจันทร์ 17 มกราคม 2563


แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2562
แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2562


แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2562
แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2562


แรมจันทร์ 1 ธันวาคม 2562
แรมจันทร์ 1 ธันวาคม 2562


แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562
แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562


แรมจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2562
แรมจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2562


แรมจันทร์ 16 ตุลาคม 2562
แรมจันทร์ 16 ตุลาคม 2562


แรมจันทร์ 1 ตุลาคม 2562
แรมจันทร์ 1 ตุลาคม 2562


แรมจันทร์ 16 กันยายน 2562
แรมจันทร์ 16 กันยายน 2562


แรมจันทร์ 1 กันยายน 2562
แรมจันทร์ 1 กันยายน 2562


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562
แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562


แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น