เลขเด็ด.อัญชลี.comwww.อัญชลี.com
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป
หน้าแรก หวยซอง เว็บบอร์ด

แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562


ข้อมูลเลขเด็ด แรมจันทร์ งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 พร้อมสถิติย้อนหลัง รวบรวมจากข้อมูลจริง นำมาให้ชม ให้ติดตามกันทุกงวด โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งจาก ใบเรียงเบอร์ เจ้าพ่อปากแดง


แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562
แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562


16 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 1 5 6 7 61 63 64 71 73 74 873
เลขล่าง : 4 5 8 9 41 46 49 81 86 89
รอผล
???
??
1 พฤศจิกายน 2562
เลขบน : 3 4 5 8 33 35 38 55 58 536
เลขล่าง : 1 2 3 6 32 35 38 62 65 68
เลขที่ออก
375
79
เลขที่เข้า

3 5
3 ออกบน
16 ตุลาคม 2562
เลขบน : 1 5 6 9 10 14 18 60 64 68
เลขล่าง : 0 5 7 9 53 56 57 93 96 97
เลขที่ออก
564
15
เลขที่เข้า

5 6 64 5
1 ออกล่าง
1 ตุลาคม 2562
เลขบน : 2 4 5 8 53 56 57 83 86 87 487
เลขล่าง : 1 4 6 8 01 41 81 06 46 86
เลขที่ออก
197
59
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
1 ออกบน
16 กันยายน 2562
เลขบน : 0 1 4 9 41 43 46 91 93 96
เลขล่าง : 2 3 5 7 72 74 79 52 54 59
เลขที่ออก
388
85
เลขที่เข้า

5
3 ออกบน
1 กันยายน 2562
เลขบน : 5 8 52 54 58 82 84 88
เลขล่าง : 6 9 61 63 68 91 93 98
เลขที่ออก
787
20
เลขที่เข้า

8
16 สิงหาคม 2562
เลขบน : 3 6 9 0 31 34 37 61 64 67
เลขล่าง : 0 3 5 8 50 53 56 80 83 86
เลขที่ออก
476
89
เลขที่เข้า

6 67 8
9 ออกล่าง
1 สิงหาคม 2562
เลขบน : 2 4 5 8 20 26 29 50 56 59
เลขล่าง : 4 9 41 43 48 91 93 98
เลขที่ออก
006
58
เลขที่เข้า

5 ออกล่าง
8 ออกล่าง
1 กรกฎาคม 2562
เลขบน : 2 7 23 26 20 73 76 70
เลขล่าง : 2 9 21 23 27 91 93 97
เลขที่ออก
647
86
เลขที่เข้า

7
16 มิถุนายน 2562
เลขบน : 1 5 12 17 19 52 57 59
เลขล่าง : 5 8 53 56 59 83 86 89
เลขที่ออก
055
29
เลขที่เข้า

5
5 ออกบน
1 มิถุนายน 2562
เลขบน : 4 7 41 46 48 71 76 78
เลขล่าง : 1 3 10 14 17 30 34 37
เลขที่ออก
461
46
เลขที่เข้า

4
46 ออกล่าง
1 ออกบน
16 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 3 8 30 34 37 80 84 87
เลขล่าง : 2 8 21 24 29 81 84 89
เลขที่ออก
526
71
เลขที่เข้า

2 ออกบน
2 พฤษภาคม 2562
เลขบน : 2 5 21 25 29 51 55 59
เลขล่าง : 1 3 10 15 18 30 35 38
เลขที่ออก
324
25
เลขที่เข้า

2
5 ออกล่าง
25 ออกล่าง
3 ออกบน
16 เมษายน 2562
เลขบน : 3 9 30 34 38 60 64 68
เลขล่าง : 4 0 42 43 49 02 03 09
เลขที่ออก
331
23
เลขที่เข้า

3
1 เมษายน 2562
เลขบน : 2 9 21 26 27 91 96 97
เลขล่าง : 6 9 61 62 68 91 92 98
เลขที่ออก
767
52
เลขที่เข้า

2 ออกล่าง
6 ออกบน
16 มีนาคม 2562
เลขบน : 4 8 40 43 49 80 83 89
เลขล่าง : 4 7 40 43 47 70 73 77 14 16 18 54 56 58
เลขที่ออก
628
64
เลขที่เข้า

8 4
4 ออกล่าง


แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562
แรมจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2562


แรมจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2562
แรมจันทร์ 1 พฤศจิกายน 2562


แรมจันทร์ 16 ตุลาคม 2562
แรมจันทร์ 16 ตุลาคม 2562


แรมจันทร์ 1 ตุลาคม 2562
แรมจันทร์ 1 ตุลาคม 2562


แรมจันทร์ 16 กันยายน 2562
แรมจันทร์ 16 กันยายน 2562


แรมจันทร์ 1 กันยายน 2562
แรมจันทร์ 1 กันยายน 2562


แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 16 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562
แรมจันทร์ 1 สิงหาคม 2562


แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562
แรมจันทร์ 1 กรกฎาคม 2562


แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 16 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562
แรมจันทร์ 1 มิถุนายน 2562


แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 16 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562
แรมจันทร์ 2 พฤษภาคม 2562


แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 16 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562
แรมจันทร์ 1 เมษายน 2562


แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 16 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562
แรมจันทร์ 1 มีนาคม 2562


แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
แรมจันทร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562


แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 30 ธันวาคม 2561


แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561
แรมจันทร์ 16 ธันวาคม 2561www.อัญชลี.com © 2019 - 2020 ตัวเลขทั้งหลายเป็นเพียงการคาดการณ์ ตามหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้น